OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Český telekomunikační úřad dne 7. srpna 2020 zahájil výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, čj. ČTÚ-38 426/2020-613 (dále jen „Vyhlášení“), které ČTÚ uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 08/2020 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy a současně na elektronické úřední desce.

Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Českému telekomunikačního úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 30. září 2020.

Dokumentace výběrového řízení je na elektronické úřední desce zveřejněna ve verzi v českém jazyce, která je pro průběh výběrového řízení rozhodující. Právně nezávaznou verzi v anglickém jazyku ČTÚ pro informaci zveřejní v nejbližších dnech. Výběrové řízení se řídí českým právním řádem.

ČTÚ současně dne 7. srpna 2020 na Diskusním místě (zde) zveřejnil tabulku vypořádání připomínek obdržených ve veřejné konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení. Veřejná konzultace probíhala ve dnech od 4. června do 7. července 2020.

 čj. ČTÚ-38 426/2020-613
odbor správy kmitočtového spektraSoubory ke stažení
Top