TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ obnovil O2 příděl spektra 2100 MHz. Zajistí tím provoz sítě i pro starší telefony

Praha, 15. 12. 2021 – ČTÚ v těchto dnech vydává nový příděl frekvencí v pásmu 2100 MHz společnosti O2 Czech Republic (ten současný platí do 1. 1. 2022). ČTÚ v rámci nové koncepce udělování přídělů zároveň s jeho obnovením uložil povinnosti v jiném pásmu. Konkrétně povinnost udržet provoz sítě 2G minimálně do roku 2028, pokud podíl všech uživatelů využívajících tuto starší technologii neklesne dříve pod 5 %. Prozatím tak zůstane zachována možnost telefonování např. ze seniorských telefonů, které si se sítěmi vyšší generace často neporadí. 

Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková s operátorem O2 došla ke konsenzu, ze kterého bude profitovat široká veřejnost. „Jednání byla složitá a náš přístup se nebojím označit za inovativní. Tímto děkujeme O2 za to, že jsme došli ke shodě, která bude ke prospěchu zejména seniorů a sociálně slabších,“ uvedla Hana Továrková.

Je v našem zájmu držet co nejatraktivnější možné spektrum, které nám umožní další budování rychlé a kvalitní 5G sítě. Chápeme ovšem i potřebnost starší 2G sítě vhodné pro základní telefony, kterou jsme připraveni i nadále provozovat stejně kvalitně jako doposud,“ říká Václav Zakouřil, člen představenstva O2.

V následujícím období dojde s největší pravděpodobností k vydání nových přídělů i pro ostatní držitele přídělů v pásmu 2100 MHz. Všechny příděly byly a nadále jsou v souladu s evropskou legislativou technologicky neutrální, což jejich držitelům umožňuje inovaci technologií využívaných pro poskytování služeb elektronických komunikací. Nové příděly jsou v souladu s platnou legislativou nabídnuty jejich současným držitelům za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který respektuje jak dobu platnosti, tak i náklady nezbytné vynaložit za splnění případných nově uložených podmínek.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top