Digitální dividenda

 

Vážení uživatelé rádiového spektra,

v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním otázkám správy rádiového spektra ve spojitosti s digitalizací TV vysílání a jejími přínosy označovanými jako digitální dividenda. Vyzvali jsme vás v něm k účasti na prvním kole veřejné diskuse. Tato diskuse proběhla v srpnu a výsledky byly shrnuty na workshopu v září. Děkujeme všem přispěvatelům do diskuse, kteří se tak stali našimi spolupracovníky při koncipování stanoviska ČTÚ k probíhajícím i budoucím změnám ve využívání rádiového spektra.

Konzultace i jednání workshopu, stejně jako vyhodnocení stanovisek a monitoring diskusí digitální dividendy v rámci EU, potvrdily, že pro budoucí vývoj stávajících i nových mobilních služeb elektronických komunikací je velmi významné využití uvolněné části pásma 470 — 862 MHz. Tyto skutečnosti pak vedly k závěru, že je účelné navázat druhým kolem konzultací, které se zaměří konkrétně na využití digitální dividendy v tomto pásmu.

Největší očekávání jsou z hlediska rozvoje trhů elektronických komunikací spojeny v celé Evropě s uvažovaným využitím části pásma 470 — 862 MHz mobilními komunikačními sítěmi. Zde se očekává nejen významný ekonomický přínos, ale i rozvoj kvalitativně nových služeb zákazníkům. Často jsou tato očekávání spojena i s problematikou rozvoje broadbandu. Tato snaha je výrazně akcentována v harmonizačním úsilí Evropské komise. Novou dimenzí získává tento trend i vzhledem k možným infrastrukturním projektům, spojených s oživením ekonomiky.

V druhém kole konzultací je záměrem otevřít diskusi o způsobech a termínech zavádění nových a inovovaných služeb, odpovídající jasným a konkrétním potřebám trhu a jeho klíčových subjektů a tedy i potřebných regulatorních či legislativních kroků.

Právě iniciované druhé kolo veřejné diskuse bude opět završeno workshopem s názvem „Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II“, konaným v Praze ve dnech 17. a 18. března 2009.

Z hlediska dalších konkrétních kroků v tvorbě přístupů k digitální dividendě vidím jako další nejbližší časový horizont, tj. zřejmě 3. kolo diskuse k digitální dividendě, v souvislosti s podzimním vyhodnocením postupu procesu přechodu na digitální vysílání. To bude období po uskutečnění prvých významnějších kroků ve vypínání analogového televizního vysílání a po dalším rozvoji sítí pro digitální vysílání v průběhu roku. Je zřejmé, že v tomto období, nejspíše ke konci roku 2009, budou také již zřetelnější otázky obsahu digitálního televizního vysílání a podnikatelských modelů. Dodržování Technického plánu přechodu, resp. navazující specifikace uvolňování kmitočtů pro zajištění bezproblémového přechodu s cílem dodržení podmínek tohoto plánu, pak umožní další konkretizaci potřebných kroků do období ukončení analogového televizního vysílání. Již nyní je však zřejmé, že v této budoucí diskusi bude nutné např. otevřít otázky optimalizace stávajících digitálních sítí, spojené např. s nasazením standardu DVB-T2 a počtem HDTV programů apod. Teprve po této diskusi a uskutečnění všech kroků ve vypínání analogového televizního vysílání dle Technického plánu přechodu bude možno činit konkrétní opatření ve vztahu k dalším sítím pro digitální vysílání.

Na závěr úvodního slova mi dovolte vyjádřit přání, aby i tento předkládaný materiál ČTÚ inicioval věcnou diskusí k materiálu i na plánovaném workshopu.

 

Praha 4. února 2009

 

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
Předseda Rady ČTÚ    

 

 

 

Digitální dividenda II
Informační a komunikační dokument ČTÚ
305 KB | pdf
Digitální dividenda I
Informační a komunikační dokument ČTÚ
245 KB | pdf

 

 

 


 

 

 

 

Přečtěte si

Společné stanovisko MPO ČR a ČTÚ
k veřejné konzultaci Evropské komise o digitální dividendě
131 KB | pdf
Brožura
„Nejčastější dotazy k digitálnímu vysílání“
1 MB | pdf

 

 

 

Top