Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. e)

 

Jedná se o službu veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.


 

23. 9. 2019
Rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017
12. 9. 2018
Rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017
4. 12. 2017
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
15. 9. 2016
Rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014
2. 9. 2015
Rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014
8. 12. 2014
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
26. 9. 2012
Rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
8. 3. 2012
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
29. 9. 2010
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
22. 9. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí
25. 3. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí
13. 3. 2006
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který vyu
Top