Univerzální služba (elektronické komunikace)

Univerzální službou je soubor služeb stanovený v § 38 odst. 2 a odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu.

Český telekomunikační úřad v souladu s § 39 zákona o elektronických komunikacích pravidelně přezkoumává, zda je nutné jednotlivé povinnosti (dílčí služby) v rámci univerzální služby uložit, či zda jsou dostupné na komerčním základě. V případě, že zjistí, že služba není komerčně dostupná za podmínek stanovených § 38, vyhlásí výběrové řízení na poskytovatele dané služby a na jeho základě povinnost poskytovat dílčí službu rozhodnutím uloží.

Výroční zpráva o univerzální službě tvoří součást výroční zprávy o činnosti Úřadu podle § 110 zákona o elektronických komunikacích.

Podobný obsah

Top