Univerzální služba

Ustanovení § 125 zákona o elektronických komunikacích stanoví, že informace týkající se univerzální služby musí být uveřejněny na elektronické úřední desce. Jedná se o zejména o veřejné konzultace záměrů o uložení či neuložení jednotlivých dílčích služeb, rozhodnutí o určení poskytovatele univerzální služby a výsledek a způsob výpočtu čistých nákladů na její poskytování.

12. 12. 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
27. 9. 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování řízení s velkým počtem účastníků
13. 9. 2022
ZODPOVĚZENÍ DODATEČNÝCH OTÁZEK zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen
7. 9. 2022
ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen
5. 9. 2022
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby poskytované od 1. ledna 2023
23. 3. 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
16. 2. 2022
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, zda je třeba v rámci univerzální služby uložit povinnost poskytovat dílčí službu doplňkových služeb
21. 12. 2021
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby do 31. 12. 2022
15. 12. 2021
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, zda je třeba v rámci univerzální služby uložit povinnost poskytovat dílčí službu přiměřeného přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
15. 12. 2021
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě nebyla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
7. 12. 2021
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b), a to nejen v pevném místě
17. 9. 2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
3. 8. 2021
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
21. 6. 2021
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
15. 1. 2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
20. 10. 2020
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
6. 8. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o výslechu znalce v řízení s velkým počtem účastníků
30. 7. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o výslechu znalce v řízení s velkým počtem účastníků
18. 6. 2020
Sdělení o zveřejnění doplněného záměru neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
26. 11. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
17. 6. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
6. 2. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
8. 11. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
21. 9. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
27. 7. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
18. 7. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
2. 7. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
4. 5. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
27. 4. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
12. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby veřejných telefonních automatů
4. 12. 2017
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ze dne 7. listopadu 2017, čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř., o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona
13. 11. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
18. 10. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí
28. 6. 2017
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen
2. 5. 2017
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu
26. 4. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí
26. 4. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí
14. 3. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby
2. 3. 2017
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost
31. 10. 2016
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
15. 7. 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
15. 7. 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zveřejnění výzvy k vyjádření se před vydáním rozhodnutí
27. 6. 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
24. 5. 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
4. 5. 2016
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
15. 9. 2015
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona
22. 4. 2015
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2014)“
16. 1. 2015
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu −; služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona
16. 1. 2015
SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona
19. 12. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona

Stránky

Top