FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby poskytované od 1. ledna 2023

Český telekomunikační úřad zveřejňuje formát a strukturu dat, ve které je poskytovatel služby zvláštních cen v rámci univerzální služby povinen poskytovat údaje o oprávněných osobách, kterým byla zvláštní cena poskytnuta, pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování této dílčí služby.

Požadavek poskytnout tyto údaje v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat, které Úřad uveřejňuje na své elektronické úřední desce, je v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby čj. ČTÚ-35 772/2022-610 ze dne 16. srpna 2022, a to v části II. Požadavky výběrového řízení bodu 6 Požadavky na plnění Povinnosti písm. h).

Povinnost využít zveřejněný formát a strukturu dat se bude týkat podnikatele v elektronických komunikacích, kterému bude uložena v souladu s § 44 a § 45 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), povinnost umožnit od 1. ledna 2023 osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) zákona (zvláštní ceny), a to nejen v pevném místě.

Požadovaný formát a strukturu dat ve formě tabulky, naleznete zde.

 

čj. ČTÚ-39 107/2022-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top