Archiv výběrových řízení univerzální služby

24. 11. 2011
SDĚLENÍ o zveřejnění otázek a odpovědí k výběrovému řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
9. 4. 2008
SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby
9. 4. 2008
SDĚLENÍ o změně lhůt ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby
23. 1. 2008
SDĚLENÍ o změně lhůt ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby, a o opravě textu Vyhlášení výběrového řízení
1. 9. 2006
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
1. 9. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
28. 7. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
28. 7. 2006
TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a k prvnímu zasedání výběrové komise
7. 7. 2006
SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby
3. 5. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
20. 4. 2006
SDĚLENÍ o zrušení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - přístup zdravotně postižených osob, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
14. 4. 2006
SDĚLENÍ o zrušení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
14. 3. 2006
Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
6. 3. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
15. 2. 2006
VYHLÁŠENÍ výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby
15. 2. 2006
VYHLÁŠENÍ výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby
10. 2. 2006
SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů
20. 1. 2006
SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů
7. 12. 2005
VYHLÁŠENÍ výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby
7. 12. 2005
VYHLÁŠENÍ výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby
Top