Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým dílčím službám

 

Jedná se o pravidelné monitorování stavu poskytování služeb odpovídajících službám, které jsou jako součást univerzální služby uvedeny v § 38 zákona o elektronických komunikacích a které nejsou uloženy jako povinnost.


 

7. 12. 2023
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2022 a první polovinu roku 2023)“
15. 5. 2020
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2019)“
7. 6. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2018)“
9. 5. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2017)"
5. 5. 2017
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2016)“
21. 4. 2016
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2015)“
25. 11. 2014
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2014)“
25. 11. 2013
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2013)“
25. 11. 2012
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2012)“
25. 11. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2011)“
25. 10. 2010
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění informace „Monitorování komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby (za rok 2010)“
25. 11. 2009
SDĚLENÍ o vyhodnocení komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby za rok 2009
25. 11. 2009
SDĚLENÍ o vyhodnocení komerčního poskytování služeb, které nejsou v ČR uloženy v rámci univerzální služby
Top