Informace o evropské harmonizaci podmínek provozování místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz

Český telekomunikační úřad informuje o jednání Výboru pro rádiové spektrum (RSC – Radio Spectrum Committee).

V návaznosti na Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice, zveřejněné 11. 11. 2004, Český telekomunikační úřad informuje, že na jednání Výboru pro rádiové spektrum (RSC – Radio Spectrum Committee) dne 8. 12. 2004 byl Evropskou komisí (dále jen „EK“) předložen návrh textu Rozhodnutí EK o bezdrátových přístupových sítích včetně místních rádiových sítí v pásmu 5 GHz. To znamená, že EK zvolila cestu sjednocení podmínek využívání sítí v členských státech EU závazným dokumentem, který bude implementován jednotlivými státy. Toto Rozhodnutí bude tedy určující i pro umožnění provozování sítí a používání jejich zařízení v ČR. Termín jeho vydání bude teprve upřesněn podle výsledků připomínkového řízení. Předpokládá se, že konečné znění dokumentu bude projednáno na příštím zasedání RSC 10. 3. 2005.

ČTÚ č.j. 30505/04–613
odbor správy kmitočtového spektra

Top