Informace o zavedení správního poplatku za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence

Dnem 16. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Dnem 16. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Od uvedeného data je za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti poskytování telekomunikačních služeb, vykonávané podle generálních licencí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 112, vybírán správní poplatek ve výši 5 000,- Kč. Správní poplatek je splatný při podání přihlášky k registraci telekomunikační činnosti. Úhrada správního poplatku se provádí na účet Českého telekomunikačního úřadu č. 3711-725001/0710, variabilní symbol 6101, zřízený u České národní banky, pobočka Praha. 

ČTÚ č.j. 6329/2005-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

Top