Kapacita datových toků

Údaje o volné kapacitě datových toků sítí elektronických komunikací pro šíření zemského digitálního televizního vysílání a o rozsahu a struktuře využívaného datového toku sdělené operátory podle § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Aktuální informace obdržené od operátorů vysílacích sítí

Všechny níže uvedené informace jsou soubory ve formátu pdf. Poslední aktualizace provedena 16. 5. 2024.

Vysílací síť 21 – Česká televize

31. 12. 2023

Vysílací síť 22 – České Radiokomunikace a.s.

31. 12. 2023

Vysílací síť 23 – Czech Digital Group, a.s.

27. 3. 2024

Vysílací síť 24 – Digital Broadcasting s.r.o.

8. 5. 2024

Regionální síť 4 – Prague Digital TV s.r.o.

31. 12. 2023

Regionální síť 7 – Progress Digital s.r.o.

8. 4. 2022

Regionální síť 8 – České Radiokomunikace a.s.

31. 12. 2023

Regionální síť 11 – Fiera touch s.r.o.

1. 3. 2023

Regionální síť 12 – Czech Digital Group, a.s.

31. 12. 2023

Regionální síť 15 – Ing. Vladimír Bílý

11. 11. 2015

Regionální síť 17 – RTI cz s.r.o.

6. 1. 2020

Top