Digitální vysílání

Doporučení ČTÚ před nákupem nového televizního přijímače

V současné době je v České republice ukončen přechod zemského digitálního televizního vysílání ze systému DVB-T na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2. Nový systém umožňuje nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku a současně uvolnit část rádiových kmitočtů pro další rozvoj mobilních sítí elektronických komunikací sloužících pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Český telekomunikační úřad v této souvislosti upozorňuje širokou veřejnost, aby při nákupu nového televizního přijímače věnovala zvýšenou pozornost technickým parametrům takového nového přijímače. V České republice se pro zemské digitální televizní vysílání DVB-T2 předpokládá využití moderního systému kódování označeného jako H.265 nebo také HEVC.

Při nákupu přijímače pro příjem prostřednictvím kabelové televize ČTÚ doporučuje vyžádat si informace  od vašeho operátora sítě kabelové televize.

Více informací najdete v informačním systému ČTÚ pro zemské digitální televizní vysílání na adrese:

Jak postupovat při nekvalitním příjmu rozhlasového nebo televizního signálu? Tipy najdete zde.

Top