Marketingové hovory – kontaktujte nás

Chcete podat stížnost na marketingový hovor, který považujete za neoprávněný? (Nevyjádřili jste souhlas ve veřejném seznamu, nejste si vědomi, že byste dané společnosti předem udělili souhlas a nejedná se ani o vašeho poskytovatele služeb, např. banku, operátora, dodavatele energie, lékaře atp.? Více informací lze nalézt zde – manuál pro nevyžádané hovory.)

Využít můžete všechny formy podání (jak podat podání na ČTÚ), přičemž nejjednodušší cestou je zaslat e-mail na adresu podatelna@ctu.cz;, nebo vyplnit kontaktní formulář – zde.

V případě tohoto typu podání není nutno, aby byl dokument podepsán elektronickým podpisem. Prostřednictvím tohoto podání nám prosím sdělte tyto informace:

1) vaše jméno a příjmení

2) datum a čas hovoru

3) číslo volaného

4) číslo, ze kterého bylo voláno

5) název společnosti, pokud jej víte

6) účel hovoru - marketing

7) název vašeho operátora

8) kontakt, na kterém vás můžeme zastihnout pro případné doplnění stížnosti.

Bez těchto informací nemůžeme stížnost prošetřit a případně na jejím podkladě zahájit kontrolu.

Top