Monitorovací zpráva 01/2022: Plány ČTÚ v roce 2022; „V roamingu jako doma“ zůstává; změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

Praha, 20. 01. 2022 – V první monitorovací zprávě letošního roku již tradičně nastiňujeme plán činností Českého telekomunikačního úřadu na další roční období. Shoda Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise zajistila prodloužení stávajícího principu „Roam Like at Home“ až do roku 2032. Český telekomunikační úřad má nové pravomoci v oblasti správy čísel, novela zákona o elektronických komunikacích dále zjednodušuje proces převodu práv k využívání čísel. Zabýváme se i problematikou ukončení smlouvy z oblasti elektronických komunikací při úmrtí účastníka.

V roce 2022 se Český telekomunikační úřad zaměří zejména na to, aby do praxe uvedl transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích, která přinesla pro spotřebitele i podnikatele mnoho novinek. Klíčová pro nás je včasná a funkční imple­mentace zejména v oblasti služby přístupu k internetu či posílení ochrany spotřebitelů v oblasti smluvních podmínek.

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se shodly na prodloužení stávajícího systému „Roam Like at Home“ (V roamingu jako doma) do roku 2032. Občanům EU v jeho rámci nemohou být účtovány dodatečné příplatky za hovory nebo data čerpaná při cestování v rámci EU, resp. mohou být účtovány jen za velmi přísných podmínek. Nařízení má dále přinést i nové výhody.

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele – poskytnou mu větší jistotu, že převedení čísla k jinému poskytovateli a jeho následné užívání proběhne bez nepříjemností, které doposud mohly v ojedinělých případech provázet situace, podrobněji popsané v monitorovací zprávě.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

 

Top