Monitorovací zpráva 05/2022: ČTÚ připraví podmínky pro výběrové řízení na další sítě pro digitální rozhlas; stížnosti např. na přenos internetu či klamavé praktiky

Praha, 18. 05. 2022 – V květnové monitorovací zprávě se dozvíte například, že Český telekomunikační úřad letos připraví podmínky pro výběrové řízení na provozovatele vysílacích sítí komerčního vysílání DAB+, tedy digitálního rozhlasového vysílání. Opět se vzhledem k častým nejasnostem věnujeme i tomu, jak správně podat podnět na ČTÚ, a přinášíme také pravidelný čtvrtletní přehled stížností a dotazů.

Český telekomunikační úřad workshopem s účastí odborníků zahájil diskusi o vhodném nastavení podmínek pro další rozvoj vysílacích sítí komerčního digitálního rozhlasového vysílání. Udělením přídělů kmitočtů získají potenciální provozovatelé vysílačů jistotu pro rozvoj a provoz digitálního vysílání a posluchači se tak budou moci těšit na vyšší kvalitu a nové možnosti poslechu.

ČTÚ se zabývá každou stížností či podnětem, který obdrží. Pokud je ovšem podán způsobem, který nesplňuje formální náležitosti podání správnímu orgánu, znamená to mnohdy komplikované prověřování a doplňování informací, což ve svém důsledku může pro spotřebitele vést např. i ke zmeškání lhůt pro podání reklamace či námitky proti vyřízení reklamace.

V oblasti stížností a dotazů jsme zaznamenali např. stížnosti v souvislosti s relativně novou možností změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Řešili jsme také několik případů možných nekalých či klamavých praktik, minimálně v jednom případě řízení skončilo pravomocným udělením pokuty, další řízení pak pokračují.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top