Monitorovací zpráva 10/2022: Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za rok 2021; české úspěchy na mezinárodním telekomunikačním poli

Praha, 05. 10. 2022 – V pravidelné říjnové monitorovací zprávě se věnujeme Zprávě o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2021. Ta přináší čísla z oblasti přístupu k internetu, objemu přenesených dat, počtu podnikatelů v elektronických komunikacích, objemu investic do sítí a mnohá další. Informujeme o zvolení předsedkyně Rady ČTÚ Hany Továrkové místopředsedkyní BEREC a znovuzvolení ČR členem Rady ITU do roku 2026. Pro spotřebitele přidáváme návod, co si ohlídat v případě, že operátor ruší jejich tarif a převádí je na jiný.

Dne 6. – 7. října proběhlo 52. plenární zasedání BEREC v Salzburku. Proběhla volba vedení na příští rok. BEREC v příštím roce povede Konstantinos Masselos (EETT, Řecko). Členy tzv. „troiky“ budou Annemarie Sipkes (ACM, Nizozemsko), současná předsedkyně BEREC, a Tonko Obuljen (HAKOM, Chorvatsko), který byl zvolen předsedou na rok 2024. Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ, byla zvolena mezi trojici místopředsedů na jeden rok.

Na Konferenci vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (ITU KVZ-22), probíhající od 26. září do 14. října 2022 v Bukurešti, bylo zvoleno nové vedení ITU. Generálním tajemníkem ITU se stala Doreen Bogdan-Martin (USA), jako první žena na této pozici. Zástupci členských států ze svého středu rovněž volili Radu ITU. Česká republika získala dostatečnou podporu pro obhájení dalšího funkčního období a bude členem Rady ITU do roku 2026.

Operátor T-Mobile oznámil záměr rušení některých svých tarifů a postupnou migraci řady svých zákazníků na novější tarify, což bude v mnoha případech spojeno se změnou skladby tarifu či jeho ceny. Zákazník by měl především vědět, že oznámení takové změny musí obdržet v textové podobě, jasně a srozumitelně, měsíc před účinností takové změny, a že mohou smlouvu na základě takové změny bez sankcí vypovědět.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top