Monitorovací zpráva 11/2022: Jak hlásit nekvalitní příjem TV; VPortal v novém kabátě; cca 10 % výdejních míst nevyhovělo kontrole

Praha, 23. 11. 2022 – V pravidelné listopadové monitorovací zprávě popisujeme postup k nahlášení nekvalitního televizního příjmu, především prostřednictvím DVB-T2. Lidem, kteří se na nás chtějí s tímto problémem obrátit, jsme proces stížnosti zjednodušili formulářem, díky kterému obdržíme komplexní informace a budeme moci situaci efektivněji prověřit. Věnujeme se také VPortalu, který získal novou podobu a funkce a přinášíme poznatky z kontroly výdejních míst, využívaných k ukládání zásilek.

Televizní diváci, kteří mají nekvalitní televizní příjem, se nyní mohou jednodušeji obrátit na ČTÚ díky novému webovému formuláři, který je procesem stížnosti provede. Předtím však ČTÚ doporučuje dle zveřejněných rad ověřit, že závada není na straně diváka, případně společného rozvodu v domě. Závada na straně příjemce (nejčastěji závada antény nebo svodu) bývá nejčastějším zjištěním šetření stížností na špatný příjem, např. v listopadu šlo o 66 případů z 98 ukončených šetření.

K 1. 11. 2022 byla spuštěna nová verze nástroje VPortal. Ten představuje komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům pro porovnávání kvality telekomunikačních služeb na území České republiky. S novou verzí došlo např. k rozšíření modulů o modul „televizní služby“, který umožňuje zobrazení dat o dostupnosti služeb přístupu k celoplošnému a regionálnímu digitálnímu televiznímu vysílání DVB-T2.

Český telekomunikační úřad provedl kontroly výdejních míst zajišťovaných smluvními partnery provozovatelů poštovních služeb. Předmětem kontroly bylo tentokrát dodržování § 16 zákona o poštovních službách – tedy poštovního tajemství. Z celkem 259 kontrol bylo zjištěno 30 přestupků. Častým nešvarem bylo uložení zásilek v prostorách přístupných veřejnosti.

 

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top