Monitorovací zpráva 2/2023: Příprava Evropy na světovou radiokomunikační konferenci; smlouvy mimo obchodní prostory lépe definovány; počty stížností opět vzrostly

Praha, 22. 02. 2023 – únorové monitorovací zprávě se věnujeme přípravě návrhů společných evropských stanovisek na světovou radiokomunikační konferenci, problematice uzavírání smluv mimo obvyklé prostory a na dálku a přinášíme také pravidelný čtvrtletní přehled stížností.

Zástupci ČTÚ se aktivně účastní přípravy na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23. Ta vstupuje do závěrečné fáze zahrnující vypracování návrhů společných evropských stanovisek (tzv. ECP, European Common Proposals). Ty připravují projektové týmy organizace CEPT a stanou se, spolu s připravovaným rozhodnutím Rady EU k některým bodům konference, základem vyjednávací pozice Evropy na WRC-23.

V návaznosti na článek v lednové monitorovací zprávě, který se věnoval nové úpravě (ne)uzavírání smluv po telefonu, nyní přinášíme článek o problematice uzavírání smluv mimo obchodní prostory a na dálku (jinak než telefonem – např. tedy prostřednictvím elektronické samoobsluhy). Pokud je smlouva uzavírána mimo prostor obvyklý pro podnikání za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele, poskytne podnikatel zákonem požadované informace před uzavřením smlouvy primárně „na papíře“, v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí. Při uzavírání smlouvy prostředkem komunikace na dálku musí podnikatel bezodkladně po uzavření či změně této smlouvy poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli zákonem požadované informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě, následuje pak lhůta pro odstoupení od smlouvy.

V oblasti stížností a dotazů v elektronických komunikacích jsme zaznamenali např. více podání v souvislosti s jednostrannou změnou smlouvy. Řešili jsme také opět vyšší počet stížností na marketingová volání.  

Top