Monitorovací zpráva 3/2023: Ohlédnutí za činností ČTÚ v roce 2022; rekordní rok Telekomunikační akademie; jak odstoupit od smlouvy na dálku

Praha, 21. 03. 2023 – V březnové monitorovací zprávě již tradičně přinášíme ohlédnutí za uplynulým rokem činnosti.  Rok 2022 jsme zhodnotili i u projektu Telekomunikační akademie, pro který šlo o rok rekordní s dosud nejvyšším počtem uskutečněných přednášek. V tématu pro spotřebitele se tentokrát věnujeme odstoupení od smlouvy v případě jejího uzavření na dálku nebo mimo obvyklé obchodní prostory.

Ve shrnutí činnosti ČTÚ za rok 2022 připomínáme aplikaci transpoziční novely Zákona o elektronických komunikacích, provedené analýzy relevantních trhů a novou agendu marketingových hovorů. Ohlížíme se za řešením problémů s TV příjmem DVB-T2 i problematikou zemského digitálního rozhlasového vysílání DAB+ a nakonec shrnujeme uskutečněné kontroly i působení v oblasti ochrany spotřebitele.

Na základě nového nařízení vlády je spotřebitelům povinně poskytován vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Tento formulář zjednodušuje spotřebitelům správné ukončení smlouvy, jakkoliv jeho využití není povinné. Potřebné informace týkající se odstoupení od smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací i vzorový formulář pro odstoupení od takové smlouvy naleznete rovněž na webových stránkách ČTÚ.

Zájem o přednášky Telekomunikační akademie roste. V roce 2022 byl realizován největší počet přednášek od zahájení činnosti akademie, a to celkem 74 přednášek, v jejichž rámci bylo proškoleno celkem 1657 účastníků, a to se stejným počtem lektorů jako v předchozích letech. Poptávaná jsou zejména témata týkající se bezpečné práce s chytrými zařízeními (jak se vyhnout phishingu, podvodům přes SMS, podvodným telefonátům, jak blokovat M-platby, mít kontrolu nad vyúčtováním atd.)

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top