Monitorovací zpráva 4/2023: Stížnosti na příjem TV; přípravy na světovou radiokomunikační konferenci; větší ochrana před nekalými praktikami

Praha, 26. 4. 2023 – dubnové monitorovací zprávě se podrobněji věnujeme vyhodnocení stížností na nekvalitní příjem TV signálu, s důrazem na postupy Úřadu při jednotlivých typech zjištění. Přinášíme článek reflektující konferenci mezinárodní telekomunikační unie (ITU-R) “Conference Preparatory Meeting” (CPM). Ta je důležitým celosvětovým jednáním před letošní podzimní Světovou radiokomunikační konferencí (WRC-23).

Český telekomunikační úřad pravidelně řeší stížnosti občanů – televizních diváků na problémy s příjmem digitální terestrické TV. K problematice vyhodnocení těchto stížností ČTÚ uspořádal 14. 4. 2023 i workshop se zástupci zainteresovaných subjektů i senátory. V monitorovací zprávě přinášíme podrobný přehled zjištěných příčin stížností za poslední dva roky spolu s vysvětlením a postupem Úřadu. Z celkového počtu 2361 stížností za roky 2021 a 2022 byl v 241 případech identifikován zdroj rušení, ve 1421 případech šlo o závadu na straně diváka, v 581 případech nebylo rušení prokázáno, v 113 případech šlo o nekvalitní TV signál a v 5 o závadu TV vysílače.

CPM se konala v Ženevě ve dnech 27. 3. až 6. 4. 2023 za přímé nebo dálkové účasti 1933 delegátů členských států OSN, včetně zástupců sektorových členů průmyslu, univerzit, vědeckých organizací a některých složek OSN. Bylo projednáno 236 návrhů k využívání spektra a procedur koordinace využívání kmitočtů podle programu schváleného konferencí WRC v roce 2019.

Nová právní úprava rozšiřuje pravomoci ČTÚ a chrání spotřebitele před nekalými praktikami v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Podnikatelé, kteří by chtěli po spotřebitelích neoprávněně požadovat další platby, mohou být pokutováni až do výše 5 milionů Kč.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top