MONITOROVACÍ ZPRÁVA 7/2022: Radíme s přenositelností internetu; jak je to s automatickým prodloužením smlouvy; Evropská konference ke správě rádiového spektra

Praha, 20. července 2022 – V červencové monitorovací zprávě informujeme spotřebitele, jakým způsobem krok za krokem změnit poskytovatele služby přístupu k internetu a představujeme i názornou pomůcku ke změně na našich webových stránkách, kde je možné získat další doplňující informace. Edukaci spotřebitele se věnuje i materiál o zákonitostech automatického prodloužení smlouvy ze strany poskytovatele služby. Přinášíme také obsáhlý materiál o Evropské konferenci ke správě rádiového spektra.

Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace, byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění dalších podrobnějších informací po rozkliknutí poradí zájemcům, kteří chtějí změnit svého dosavadního poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

Novela zákona o elektronických komunikacích implementující tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace nově výslovně předjímá možnost automatického prodloužení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou. Vymezeno je však několik pravidel, která musí být splněna. Možnost automatického prodloužení musí být sjednána ve smlouvě, spotřebitel musí být o změně v textové podobě prokazatelně, jasně a srozumitelně informován a v neposlední řadě musí být prodloužení realizováno za týchž podmínek a na tutéž dobu, jako bylo sjednáno v předmětné prodloužené smlouvě.  Po automatickém prodloužení má účastník právo vypovědět smlouvu bez sankce, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Ve dnech 8. a 9. června 2022 se v Bruselu za účasti zástupců ČTÚ uskutečnil 17. ročník European Spectrum Management Conference. V monitorovací zprávě se podrobně věnujeme tématům a agendě konference.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top