Monitorovací zpráva 7/2023: Průměrná rychlost pevného internetu roste; regulovaný roaming se musí využívat přiměřeně; mění se podmínky cenového zvýhodnění pro osoby s nízkými příjmy

Praha, 25. 7. 2023 – V červencové monitorovací zprávě publikujeme data, získaná z měřicího nástroje NetTest, a některé závěry z nich vyplývající. Dalšími tématy letní MZ je např. politika přiměřeného využívání, která se uplatňuje v souvislosti s principem „roam like at home“, tj. zpoplatnění služeb elektronických komunikací v zemích Evropské unie za domácích podmínek. Upozorňujeme rovněž na změnu podmínek cenového zvýhodnění pro osoby s nízkými příjmy.

Z dat naměřených nástrojem NetTest například vyplývá, že průměrná naměřená rychlost stahování za druhé čtvrtletí roku 2023 dosahuje 88,36 Mb/s a kontinuálně za poslední období roste. A jaký internet mají Češi doma? Největší procentuální zastoupení v našich měřeních má v současné době rychlostní kategorie 30 až 100 Mb/s.

V Evropské unii a zemích EHP si nemusíme dělat přílišnou starost s využíváním služeb volání, SMS a mobilního internetu. Před zvýšenými náklady nás chrání princip „roam like at home“. I tento princip má ale své limity, musí se využívat „přiměřeně“. Co to přesně znamená a že třeba dlouhý pracovní pobyt už přiměřeným využitím být nemusí, čtěte na str. 5 monitorovací zprávy.

Od 1. července 2023 vstoupily v platnost změny týkající se podmínek poskytování tzv. zvláštních cen v rámci univerzální služby pro osoby se zvláštními sociálními potřebami. Úpravy přinášejí změnu okruhu osob oprávněných čerpat cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč za kalen­dářní měsíc na služby elektronických komunikací. Osoby s nízkými příjmy jsou oprávněny čerpat tuto výhodu na základě potvrzení o pobírání příspěvku na živobytí, které vydávají pobočky Úřadu práce. Pro osoby se zdravotním postižením se nic nemění. Více na str. 3 monitorovací zprávy a na webu ČTÚ.

Tereza Meravá 
Tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu 

 

Top