Monitorovací zpráva č. 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením

Praha, 22. června 2021 – červnové monitorovací zprávě informujeme například o zveřejnění souhrnné zprávy o plnění povinností uložených České poště a upozorňujeme na některá přetrvávající pochybení. V souvislosti s povinností poskytovat v rámci univerzální služby osobám se zdravotním postižením speciální koncová zařízení přinášíme návod, jak tato zařízení získat, a jejich přehled.

16. června schválila Poslanecká sně­movna ve třetím čtení novelu zákona o elektronických komunikacích (vedena jako sněmovní tisk 1084) a pod­pořila tak přísnější pravidla pro obtěžu­jící marketingové telefonáty, což posílí ochranu spotřebitele. Cílem je i kultivace podnikatelského prostředí v dané oblasti přímého marketingu. Norma nyní může zamířit do Senátu.

Ze Souhrnné zprávy o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2020 vyplývá například, že Úřad v rámci dohledu v prů­běhu roku 2020 opětovně za­znamenal problémy na straně České pošty při plnění povin­nosti učinit každý pracovní den alespoň jedno dodání na adresu. Neplnění stanovených podmí­nek při dodávání poštovních zásilek ČTÚ považuje za jedno z nejzávažnějších pochybení České pošty. Ve velké větši­ně jde o nedostatky, které se vyskytují opakovaně. Na tuto oblast proto Úřad opět zaměřil svoji pozornost a provedl kon­troly, které prokázaly pochybe­ní České pošty.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

 

Top