Kmitočtová tabulka

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

vydaný vyhláškou č. 467/2021 Sb., podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 16 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Vyhláška je národní aplikací Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie a stanoví kmitočtová pásma pro jednotlivé radiokomunikační služby a rádiová zařízení, obecné podmínky pro využívání kmitočtů, přejímá pojmy a definice stanovené v Radiokomunikačním řádu a změny přijaté na Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační unie v roce 2019.

Dále plán stanoví technické vlastnosti vysílacích zařízení, postupy přidělování kmitočtů, vztahy mezi jednotlivými kategoriemi přidělení kmitočtových pásem radiokomunikačním službám a národní kmitočtovou tabulku přidělení pro Českou republiku.

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. prosince 2021 o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem, uveřejněné v částce 210 Sbírky zákonů pod číslem 467/2021 Sb.

Soubory ke stažení
Top