Návodné video k vyplnění formuláře ART222

Návodné video demonstruje způsob a možnosti práce s formulářem typu ART pro jeho standardní vyplnění včetně vyplňování geografické přílohy. Video ke zhlédnutí naleznete zde. Podrobnější informace jsou k dispozici zde včetně návodných pokynů, přehledu nejčastějších dotazů, vzoru formuláře a datové věty. V případe specifických dotazů mohou podnikatelé využít uvedené kontakty.

Top