VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 21,2–24,25 GHz.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 9. 8. 2024.

Upozornění: Tato konzultace se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Úřad upozorňuje, že stanoviska a názory uplatněné na diskusním místě, vyjádřená prostřednictvím webového formuláře, se nevypořádávají, Úřad k nim však přihlédne v rámci přípravy konečného znění opatření.

Čj. ČTÚ-14 256/2024-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení

Přidat stanovisko nebo názor

Top