OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahájil výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz, určeného pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz, čj. ČTÚ-29 426/2023-613 (dále jen „Vyhlášení“), které Úřad uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 04/2023 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy a současně na elektronické úřední desce.

Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 31. srpna 2023.

Dokumentace výběrového řízení je na elektronické úřední desce zveřejněna ve verzi v českém jazyce, která je pro průběh výběrového řízení rozhodující. Výběrové řízení se řídí českým právním řádem.

Úřad dne 29. června 2023 na Diskusním místě zveřejnil tabulku vypořádání připomínek obdržených ve veřejné konzultaci k návrhu Vyhlášení výběrového řízení. Veřejná konzultace probíhala ve dnech od 27. dubna do 29. května 2023.

čj. ČTÚ-29 494/2023-613
odbor správy kmitočtového spektraSoubory ke stažení
Top