Oznámení o opravě cenového rozhodnutí 04/PROP/2003

Oznámení o opravě cenového rozhodnutí 04/PROP/2003, ze dne 9.12.2003

Český telekomunikační úřad vydal dne 23. září 2003 cenové rozhodnutí 04/PROP/2003, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu, které nabylo účinnosti dne 23. září 2003.

V odst. 2 písařskou chybou vypadla slova “a obě předvětí” za číslicí 2. Dále bylo chybně napsáno slovo “cenové” místo “cenového”.

Článek 5 odst. 2 po opravě uvedených písařských chyb zní: “2. článek 1 odst. 1 a 2 a obě předvětí cenového rozhodnutí 07/PROP/2002 ze dne 3. září 2002.”.

Za tuto písařskou chybu se omlouváme.

Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Top