OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2009-13, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2009-13, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

ČTÚ čj. 84 059/2009-609
odbor analýz trhů

Top