OZNÁMENÍ o zahájení veřejné konzultace ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad zveřejnil dne 4. února 2009 návrh rozhodnutí ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů včetně jeho přílohy obsahující Seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby.

ČTÚ čj. 20 583/2008-610/VI. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top