OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/XX.2009-Y trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/XX.2008-Y, trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě.

Návrh OOP je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu v sekci Diskusní místo.

ČTÚ čj. 84 105/2009-609
odbor analýz trhů

Top