OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2009-Y, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2009–Y, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Návrh OOP č. A/7/XX.2009-Y je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu v sekci Diskusní místo.

ČTÚ čj. 38 120/2009-609
odbor analýz trhů

Top