OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě zveřejnil v sekci diskusní místo k provedení § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV- P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

ČTÚ čj. 8940/2009-605
odbor mezinárodních vztahů

Top