OZNÁMENÍ o zveřejnění upravených podmínek pro omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz pro rok 2009, které Český telekomunikační úřad stanovil na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub

Český telekomunikační úřad oznamuje, že na základě žádosti občanského sdružení Český radioklub upravil pro rok 2009 podmínky k experimentálnímu využívání pásma 70 MHz omezeným počtem amatérských stanic.

Omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost občanského sdružení Český radioklub o prodloužení, případně rozšíření možností přístupu amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz. Žádost byla posouzena a po konzultacích s uživateli rádiového spektra, kterým je pásmo vyhrazeno, bylo rozhodnuto, že lze identifikovat dílčí úsek pásma a podmínky, za kterých by v něm experimentální využívání mohlo pokračovat. Předmětné kmitočtové pásmo bylo rozšířeno s tím, že záměr ověřovat možnosti koexistence amatérské služby s ostatními službami v předmětném pásmu i v pásmech přilehlých bude umožněn i v roce 2009 provozem omezeného počtu stanic za následujících podmínek:

  • využívání bude umožněno ve vyhrazeném úseku 70,100 - 70,300 MHz v kategorii podružné služby s členěním na druhy provozu dle kmitočtového plánu IARU Region 1 (Davos 2005),
  • provoz bude možný pouze na základě nového individuálního oprávnění vydaného ČTÚ, které bude mít platnost do 31. 12. 2009,
  • platnost individuálních oprávnění pro rok 2008 nebude prodlužována,
  • maximálně bude vydáno 50 oprávnění,
  • individuální oprávnění umožní držiteli provoz nejvýše ze dvou stanovišť,
  • výkon maximálně 10 W e.r.p.,
  • držitelé oprávnění zašlou ČTÚ do 31.10. 2009 zprávu o svém experimentálním provozu v tomto pásmu.

ČTÚ čj. 100 217/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top