Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu Českého telekomunikačního úřadu a na webu portálu veřejné správy.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.


6. 6. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 6. června 2024
30. 4. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 30. dubna 2024
29. 4. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 29. dubna 2024
8. 4. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 8. dubna 2024
7. 3. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 7. března 2024
8. 2. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 8. února 2024
17. 1. 2024
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 17. ledna 2024
Top