POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 6. června 2024

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Zpráva o přezkumu v oblasti poštovních služeb: zveřejnění výsledků konzultace podle § 37 odst. 6 zákona o poštovních službách
  1. Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2023

 

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostného poštovního aršíku „LITOVELSKÉ POMORAVÍ“
  1. Vydání příležitostného poštovního aršíku „DĚTEM: LICHOŽROUTI“
  1. Vydání výplatní poštovní známky „OLOMOUC“
  1. Vydání příležitostné poštovních dopisnice „DŮM UMĚLCŮ V HODONÍNĚ“

 

Soubory ke stažení
Top