Překlady ze směrnic a rozhodnutí ES nového regulačního rámce - definice

Pracovní skupina expertů pro překlady technických předpisů z oblasti telekomunikací, složená ze zástupců ČTÚ, MDS, TESTCOM a ČVUT projednala překlad definic ze směrnic a rozhodnutí ES nového regulačního rámce.

DIRECTIVE 2002/19/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive)

DIRECTIVE 2002/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive)

DIRECTIVE 2002/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive)

DIRECTIVE 2002/22/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on universal service and users` rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive)

DECISION No 676/2002/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision)

Originální verze i jejich český překlad naleznete v připojených PDF dokumentech.

Soubory ke stažení
Top