Příděly na DAB udělujeme co nejrychleji

Český telekomunikační úřad se snaží v nejkratší možné době udělit příděly k využívání rádiových kmitočtů pro sítě DAB. Dražené kmitočtové bloky si rozdělilo všech 8 účastníků výběrového řízení, přičemž někteří z nich již uhradili rozdíl mezi složenou kaucí a celkovou cenou, což je podmínkou k udělení přídělu. U dvou subjektů již předseda Rady ČTÚ rozhodl o udělení přídělů rádiových kmitočtů podle § 22 zákona o elektronických komunikacích.

Top