VÝZVA k uplatnění připomínek k žádostem o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz společností Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádosti společností Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s. (1) (2), PODA a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. (1) (2) o změnu přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz.

Výše uvedené společnosti požadují provedení změn rozsahů přidělených rádiových kmitočtů na základě závazků refarmingu, které tyto společnosti převzaly v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz vyhlášeném dne 27. března 2017 pod čj. ČTÚ-1/2017-613 a výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz vyhlášeném dne 7. srpna 2020 pod čj. ČTÚ-38 426/2020-613.

Žadatel čj. přídělu rádiových kmitočtů původní rozsah rádiových kmitočtů nový rozsah rádiových kmitočtů
Nordic Telecom 5G a.s. ČTÚ-38 426/2020-613/XLIX.vyř. 3580–3600 MHz 3700–3720 MHz
O2 Czech Republic a.s. ČTÚ-1/2017-613/XLV.vyř. 3680–3720 MHz 3660–3700 MHz
  ČTÚ-38 426/2020-613/L.vyř. 3540–3560 MHz 3640–3660 MHz
PODA a.s. ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř. 3640–3680 MHz 3600–3640 MHz
Vodafone Czech Republic a.s. ČTÚ-1/2017-613/XLIII.vyř. 3600–3640 MHz 3540–3580 MHz
  ČTÚ-38 426/2020-613/LII.vyř. 3560–3580 MHz 3580–3600 MHz

Na základě posouzení předložených žádostí Úřad konstatoval, že jsou v souladu s podmínkami převzatých závazků refarmingu.

Vzhledem k ustanovení § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Úřadu v dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od zveřejnění výzvy, tedy nejpozději do 27. června 2021.

čj. ČTÚ-8 423/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top