SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 221 431 000 až 221 431 999, 222 529 000 až 222 529 999, 271 271 000 až 271 271 999, 286 018 000 až 286 018 999, 296 805 000 až 296 805 999 čj. ČTÚ‑42 550/2016‑610 držitele oprávnění: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 266 90 471.

čj. ČTÚ-15 464/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top