SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 130 056, 130 057, 130 059, 130 060 čj. 13 132/2004‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 397/2005‑610, čj. 40 287/2005‑610, čj. ČTÚ‑59 538/2014‑610, držitele oprávnění: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-29 916/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top