SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 844 101 010, 844 101 112 čj. ČTÚ‑13 635/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑62 180/2017‑610, držitele oprávnění: BOHEMIA TELEKOM s.r.o., se sídlem Na poříčí 1046/24, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 257 32 048.

čj. ČTÚ-45 607/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top