SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 272 272 000 až 272 272 999, 381 300 000 až 381 300 999, 511 141 000 až 511 141 999, 558 843 000 až 558 843 999, 571 162 000 až 571 162 999 čj. ČTÚ‑31 688/2022‑610 držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-37019/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top