SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 840 258 123, 840 321 521, 840 365 258, 840 707 000 a 840 789 852 čj. 40794/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑80672/2015‑610, čj. ČTÚ‑53023/2020‑610, držitele oprávnění: Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-50742/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top