SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 971 121 111, 971 121 121, 971 121 131 čj. 19139/2003‑610, ve znění rozhodnutí čj. 28237/2004‑610, čj. 24243/2005‑610, čj. 40950/2006‑610, čj. 85483/2007‑610, čj. 94251/2008‑610, čj. ČTÚ‑89372/2013‑610, čj. ČTÚ‑61866/2018‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-53745/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top