SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 971 303 322, 971 403 322, 971 503 322, 971 603 322 čj. 13134/2004‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24398/2005‑610, čj. 106162/2009‑610, čj. ČTÚ‑59531/2014‑610, čj. ČTÚ‑44523/2019‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-53746/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top