SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 910 610 000 až 910 619 999 čj. ČTÚ‑79837/2015‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑49916/2019‑610, držitele oprávnění: MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Jasanová 187, 27714 Dřísy, IČO 242 30 731.

čj. ČTÚ-3913/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top