SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 906 AB0 009, 906 AB0 950 čj. ČTÚ‑32227/2019‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑51163/2021‑610, držitele oprávnění: ATS Praha s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 276 35 007.

čj. ČTÚ-205/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top