SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 779 970 000 až 779 979 999 čj. ČTÚ‑1766/2021‑610 držitele oprávnění: Plus4U Mobile s.r.o., se sídlem V kapslovně 2767/2, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 284 96 175.

čj. ČTÚ-30746/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top